top of page
Two Dried Leaves

STÖD I ARBETET

När du som chef eller personal behöver stöd att hantera din arbetssituation

Jag arbetar också med personalstöd av olika slag. Det kan gälla HR ärenden, krisstöd och coaching för chefer och ledare.
Under de senaste 10 åren har jag också arbetat som underkonsult till flera organisationer inriktade på krishantering och personalstöd av olika slag. Det kan ibland vara svårt att hantera olika personalärenden internt och kan då behöva hjälp utifrån av någon som kan vara objektiv i situationer som uppstått under kort som lång tid.

Stöd i arbetet: Inner_about
bottom of page