top of page
Two Dried Leaves

PSYKOTERAPI

Psykoterapi

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med olika svårigheter alltifrån nedstämdhet och depressioner, utmattningstillstånd, stress, bristande självkänsla och relationsproblem av olika slag. Att få hjälp och stöd av någon som har stora kunskaper i området är ofta det som gör att man kan komma vidare. Många söker för en allmän osäkerhet, svårigheter att ta beslut och att ta plats. Med rätt kunskap och en djup förståelse för sig själv kan vi utvecklas och komma vidare till nya nivåer.

 

Par och familjeterapi

En nära relation fungerar inte bara av sig själv. Det kan hända att vi kommer på sidovägar och inte längre upplever relationen på det sätt vi önskar. Det kan röra upprepade konflikter, svårigheter att nå fram till varandra, att inte känna sig uppskattad, närhets-och sexuell problematik eller otrohet. Många upplever också svårigheter med sammanslagna familjer där vi har med oss barn från tidigare förhållanden. Hur kan vi hantera olikheter i hur vi ser på vad barnen skall göra och inte göra. Tycker vi att det finns olikhet i hur vi hanterar våra egna barn i relation till den andres och vice versa?

Ofrivillig barnlöshet kan också vara ett skäl till att man behöver hjälp i parterapi. Svåra känslor av sorg, känsla av misslyckande, oro kring IVF- fertilisering kan ibland förlama parrelationen.

Ibland har vi problem och konflikter kring barnen. Det kan gälla barn som är bråkiga och utåtagerande, som inte vill samarbeta, barn som har svårt i skolan eller på något annat sätt och som får konsekvenser för alla inblandade i familjen. Då kan det vara bra att inleda en familjekontakt där vi tillsammans kan se på helheten i hur familjen lever, vilka mönster och levnadsregler som gäller.

Ibland har vi svårigheter med de små barnen och när det kommer ett nytt syskon. Då kan det kanske räcka med något enstaka samtal av rådgivande karaktär.

Psykoterapi: Inner_about
bottom of page