top of page

JAG ERBJUDER      

Jag erbjuder: Service
DSC_5237.jpg

PSYKOTERAPI

För enskild, par och familjer

Vanlig problematik jag behandlar:

Relationssvårigheter (t.ex. ofrivillig ensamhet)  stress och utmattningssyndrom, oro, ångest, nedstämdhet, tvångssyndrom,   bristande självkänsla,

val och mening i livet.  

team Talk

HANDLEDNING

För verksamheter

Jag handleder inom socialpsykiatrin, behandlingshem, familjehem och skola. samt utbildningshandledning. Min utgångspunkt är ofta ifrån lågaffektivt bemötande, anknytning- och affektteori samt KBT. 

Business Meeting

STÖD I ARBETET

För chefer och personal

Jag har länge arbetat på uppdrag av organisationer, och då främst HR, för att hjälpa chefer och medarbetare med arbetsrelaterad ohälsa, krisstöd och chefcoaching. 

bottom of page