JAG ERBJUDER      

 
DSC_5237.jpg

PSYKOTERAPI

För enskild, par och familjer

Vanlig problematik jag behandlar:

Relationssvårigheter (t.ex. ofrivillig ensamhet)  stress och utmattningssyndrom, oro, ångest, nedstämdhet, tvångssyndrom,   bristande självkänsla,

val och mening i livet.  

team Talk

HANDLEDNING

För verksamheter

Jag handleder inom socialpsykiatrin, behandlingshem, familjehem och skola. samt utbildningshandledning. Min utgångspunkt är ofta ifrån lågaffektivt bemötande, anknytning- och affektteori samt KBT. 

Business Meeting

STÖD I ARBETET

För chefer och personal

Jag har länge arbetat på uppdrag av organisationer, och då främst HR, för att hjälpa chefer och medarbetare med arbetsrelaterad ohälsa, krisstöd och chefcoaching.