• Facebook
  • LinkedIn

©2019 by Guiye Lövgren Wiklund. Leg.psykoterapeut.

Följ

GUIYE LÖVGREN WIKLUND LEG.PSYKOTERAPEUT

OM MIG

Jag är legitimerad psykoterapeut, fil.mag i psykologi, handledare och utbildare.

Som professionell behandlare kan jag erbjuda terapi utifrån evidensbaserade metoder. Jag individanpassar alla behandlingsinsatser och integrerar olika moderna metoder såsom KBT, relationell- och existentiell psykoterapi för att på bästa sätt kunna bemöta Dig och det Du vill ha hjälp med.

Delar av min tid handleder jag inom socialpsykiatrin- behandlingshem, HVB och familjehem, men även för psykoterapeuter och inom skola och omsorg.

 

Jag arbetar även med chefcoaching och som stöd i olika HR-ärenden, och började min bana med olika personalstöd. Det kan gälla både kortare och längre kontakter och vi söker alltid hitta fram till den mest optimala lösningen. Förutom legitimerad psykoterapeut och filosofie magister i psykologi har jag en personalvetarexamen. Den kombinationen har visat sig mycket användbar för olika stödåtgärder såväl inom privat näringsverksamhet som offentlig sektor. Min långa erfarenhet och professionella specialistkunskap är en god grund för att Du skall kunna få hjälp och utvecklas, något som jag brinner för att få vara delaktig i.

 

Jag har privat mottagning dels i centrala Stockholm och även i Herrängen, Älvsjö.

 

Du kan ringa eller maila för frågor och/eller boka tid (se Kontakt).

Varmt välkommen!

 
 

JAG ERBJUDER

PSYKOTERAPI

För enskild, par och familjer

Vanlig problematik jag behandlar:

Relationssvårigheter (t.ex. ofrivillig ensamhet)  stress och utmattningssyndrom, oro, ångest, nedstämdhet, tvångssyndrom,   bristande självkänsla,

val och mening i livet.

HANDLEDNING

För verksamheter

Jag handleder inom socialpsykiatrin, behandlingshem, familjehem och skola. samt utbildningshandledning. Min utgångspunkt är ofta ifrån lågaffektivt bemötande, anknytning- och affektteori samt KBT. 

STÖD I ARBETET

För chefer och personal

Jag har länge arbetat på uppdrag av organisationer, och då främst HR, för att hjälpa chefer och medarbetare med arbetsrelaterad ohälsa, krisstöd och chefcoaching. 

 

KONTAKT

Min mottagning finner du på Drottninggatan 106 i Stockholm. Närmaste T-banestation är Rådmansgatan. Jag tar även emot på min mottagning i Herrängen, Älvsjö.

Du når mig på telefon, 0709-662456